Kauli ya Imani

Tunaamini kuwa Biblia imevuviwa na Mungu, haijagawanyika, haina makosa, Neno la Mungu lenye mamlaka.

Mathayo 4:4; 1 Wathesalonike 2:13; Waebrania 4:12; Warumi 15:4; 1 Petro 1:23; 2 Petro 1:20-21; 2 Timotheo 3:14-17

Tunaamini kwamba kuna Mungu mmoja anayeishi milele katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.

Mathayo 28:19; Luka 3:22; Mathayo 11:27; Yohana 10:37-38; Yohana 14:8-11; 1 Yohana 5:7

Tunaamini katika uungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, katika kuzaliwa kwake na bikira, katika maisha yake yasiyo na dhambi, katika miujiza yake, katika kifo chake cha urithi na cha ukombozi kupitia damu yake iliyomwagika, katika ufufuo wake wa kimwili, katika kupaa kwake kwenda mkono wa kuume wa Baba na katika kurudi kwake binafsi katika uwezo na utukufu.

Yohana 1:1; Yohana 20:28; Mathayo 1:23; 1 Petro 1:18-19; Warumi 5:8; Waefeso 2:13; Matendo 4:33; Luka 24:50-53; Matendo 1:11; Yohana 4:46-54; 2 Wakorintho 5:21; 1 Yohana 2:2; 1 Wathesalonike 4:16-18; Yohana 5:1-9; Yohana 9:1-7; Yohana 20:30-31; Yohana 21:25; Mathayo 28:1-8; Marko 16:1-13: Luka 24:1-12; Yohana 20:1-18

Tunaamini kwamba kwa wokovu wa mwanadamu aliyepotea na mwenye dhambi, kuzaliwa upya na Roho Mtakatifu ni muhimu kibiblia.

Yohana 3:3-8; Waebrania 7:25; 1 Petro 1:18-23; Tito 3:5; Yakobo 1:18; 1 Petro 1:1-3; 1 Yohana 1:7-9; 1 Yohana 5:1-4

Tunaamini kwamba Mungu amewapa waumini wanaotamani zawadi ya nguvu za Kiroho kwa ajili ya kuinjilisha waliopotea.

Matendo 1:4-5, 8; Matendo 2:1-4, 38-39; Matendo 10:44-46; Waefeso 4:11-12; Matendo 19:1-6; 1 Wakorintho 12:1-11; Warumi 8:26-27

Tunaamini katika ufufuo wa wote waliookolewa na waliopotea; wale wanaookolewa kwa ufufuo wa uzima na wale waliopotea kwa ufufuo wa hukumu.

Mathayo 25:31-33; Marko 9:43-47; Yohana 5:25-29; Matendo 17:30-31; 2 Wathesalonike 1:5-10; Ufunuo 20:4-6, 11-15

Tunaamini katika umoja wa Kiroho wa waumini katika Bwana wetu Yesu Kristo.

Warumi 15:5; Waefeso 4:3; Wafilipi 2:1-5; 1 Wakorintho 12:14-27; Yohana 17:22-26; Wakolosai 3:12-15; Waebrania 10:23-25; Waefeso 4:11-13

Tovuti yetu itakuwa chini kwa matengenezo ya kawaida mnamo Julai 13 saa 9:00 jioni (CDT).

Tuma Ujumbe kwa Tony Bata

Tuma Ujumbe kwa Josh Braland

Tuma Ujumbe kwa Ronnie Brovold

Tuma Ujumbe kwa Ashley Spang

Tuma Ujumbe kwa John Braland

Tuma Ujumbe kwa Barb Schahn

Tuma Ujumbe kwa George Gilmour

Tuma Ujumbe kwa Roger Kuhn

Tuma Ujumbe kwa Heather Precht

Tuma Ujumbe kwa Michael Weible

Tuma Ujumbe kwa Connie Ranallo

Tuma Ujumbe kwa Beth Heckmann

Tuma Ujumbe kwa Chris Lorentz

Ruka kwa yaliyomo